Politica de confidentialitate

cu City Travels

INVESTCO MANAGEMENT SRL
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
 
 
INVESTCO MANAGEMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu, nr. 28, etaj 1, ap. 7, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/432/1994, CUI 5227560, reprezentata legal prin dna Carmen Ramona Pop, in calitate de operator de date cu caracter personal s-a angajat sa respecte legislatia din domeniul protectiei datelor si sa implementeze cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucreaza in activitatea curenta. 
 
In acest sens, am creat acesta politica pentru a informa in legatura cu practicile noastre privind colectarea, utilizarea, stocarea si dezvaluirea de date cu caracter personal. Totodata, aceasta politica descrie categoriile de date cu caracter personal prelucrate, modalitatile si scopurile in care le colectam in ce situatii transferam date cu caracter personal, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. 
 
Prezenta politica se aplica atat serviciilor prestate de INVESTCO MANAGEMENT S.R.L., cat si site-ului si paginilor de social media ce apartin INVESTCO MANAGEMENT S.R.L.
 
 1. PRINCIPII
 
INVESTCO MANAGEMENT S.R.L este determinata sa respecte principiile prevazute de legislatia aplicabila in materia datelor cu caracter personal si, astfel, aceste date sunt :
 
 • Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 • Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 • Exacte si, in cazul in care este necesar, actualizate;
 • Pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.
 
 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE
 
INVESTCO MANAGEMENT SRL colecteaza datele cu caracter personal ale angajatilor in derularea contractelor individuale de munca, ale potentialilor angajati in procesul de recrutare, ale clientilor in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul de activitate al INVESTCO MANAGEMENT S.R.L, ale potentialilor clienti cu scopul de a dezvolta activitatea INVESTCO MANAGEMENT S.R.L si ale reprezentantilor partenerilor de afaceri ai INVESTCO MANAGEMENT S.R.L pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.  
 
Cand normele din domeniul protectiei datelor cu caracter personal o prevad, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L informeaza persoanele vizate in legatura cu activitatile de colectare a datelor acestora si de modalitatea in care acestea vor fi prelucrate. 
 
De regula, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L colecteaza exclusiv datele ce sunt in mod voluntar dezvaluite de catre persoanele vizate fie in mod direct catre INVESTCO MANAGEMENT S.R.L, fie partenerilor INVESTCO MANAGEMENT S.R.L
 
Colectarea se realizeaza pentru a oferi informatii despre serviciile prestate de INVESTCO MANAGEMENT S.R.L  pentru a presta serviciile ce formeaza obiectul de activitate al INVESTCO MANAGEMENT S.R.L, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale/legale ce revin INVESTCO MANAGEMENT S.R.L, in vederea promovarii INVESTCO MANAGEMENT S.R.L si, totodata, pentru a oferi informatii despre oportunitatile de angajare. 
 
Categoriile de date ce pot fi stocate si prelucrate de INVESTCO MANAGEMENT S.R.L sunt urmatoarele: 
 
 • Date de identificare si date de contact, precum nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, CNP, serie si numar act de identitate, pasaport, cetatenie, adresa de e-mail si numar de telefon.
 • Date personale ce vizeaza calificarea si competenta profesionala precum certificate, atestate si diplome de absolvire;
 • Date financiare cont bancar, salarii si alte beneficii;
 • Date de stare civila;
 • Date de identificare electronica precum adresa IP si cookies;
 
 1. ACTIVITATI DE PROCESARE 
 
 1. Parteneri: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L colecteaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, respectiv reprezentantilor persoanelor juridice cu care colaboreaza. Intra in aceasta categorie, in mod exemplificativ: reprezentantii tourperatorilor, reprezentantii unitatilor de cazare, agentii de turism, companii aeriene, parteneri existenti in sistemele de rezervari B2B, firme de transport, societati de asigurare, firma de contabilitate. Aceste date sunt colectate cu scopul de a indeplini obligatiile contractuale ale INVESTCO MANAGEMENT S.R.L, respectiv pentru a urmari interesul legitim al INVESTCO MANAGEMENT S.R.L de a-si dezvolta activitatea economica. 
 
 1. Clienti: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L colecteaza datele cu caracter personal ale clientilor persoane fizice si a reprezentantilor clientilor persoane juridice pentru care presteaza servicii turistice. Aceste date sunt colectate pentru indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de INVESTCO MANAGEMENT S.R.L. Totodata, in situatii exceptionale, aceste date vor putea fi prelucrate si in baza consimtamantului persoanelor vizate.
 
 1. Vizitatorii paginii web: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L utilizeaza fisiere in format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si imbunatatii experienta utilizatorilor. Unele fisiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii. 
 
De asemenea, in baza consimtamantului expres acordat, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L poate prelucra si fisiere de tip cookie precum:
 
 • Preference cookies: permit paginii web sa retina informatii care schimba modalitatea de operare a paginii, precum limba selectata. 
 • Statistic cookies: faciliteaza INVESTCO MANAGEMENT S.R.L intelegerea modalitatii de utilizare a paginii de catre utilizatori, colectand date in mod anonim;
 • Marketing cookies: sunt utilizate pentru a urmari vizitatorii pe site-uri web. Intentia este de a afisa anunturi relevante si interesante pentru fiecare utilizator si, prin urmare, mai valoroase pentru editori si agentii de publicitate terti.
 
 1. Angajati: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L colecteaza datele cu caracter personale ale angajatilor, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ce rezulta din contractul individual de munca, respectiv a obligatiilor legale din domeniul dreptului muncii. 
 
 1. Potentiali angajati: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L colecteaza date cu caracter personal de la solicitantii de locuri de munca ca parte a procesului de recrutare. Aceste date ne sunt furnizate direct de catre solicitanti.
 
Aceste informatii includ date generale despre educatia solicitantilor, istoricul locurilor de munca si alte date similare furnizate in CV-uri si scrisori de cerere. Aceste date sunt utilizate pentru ca solicitantii sa poata participa la procesul nostru de recrutare.
 
Aceste date sunt colectate si prelucrate in temeiul legii (de exemplu, prevederile Codului Muncii) si pentru a realiza demersurile necesare anterior incheierii unui contract individual de munca sau la solicitarea persoanei vizate inainte de a incheia un contract de munca. 
 
In cazul unui proces de recrutare nereusit, este posibil ca INVESTCO MANAGEMENT S.R.L sa pastreze aceste date in temeiul consimtamantului persoanelor vizate.
 
 1. Alte persoane : INVESTCO MANAGEMENT S.R.L ar putea colecta date cu caracter personal ale persoanelor care solicita sa ia legatura cu societatea prin intrebari, reclamatii, comentarii, etc. In aceste situatii, sunt colectate exclusiv datele necesare pentru a raspunde la aceste solicitari.
 
In aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza de interes legitim sau in temeiul consimtamantului.
 
In orice alt caz care nu este mentionat mai sus, procesam doar datele pe baza consimtamantului persoanelor vizate. 
 
 1. TEMEIUL LEGAL
 
Legislatia privind protectia datelor permite colectarea si procesarea datelor, atat timp cat exista un temei legal pentru a face acest lucru. Asa cum s-a mentionat mai sus, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal doar in urmatoarele situatii:
 
 1. Incheierea unui contract: datele cu caracter personal sunt necesare pentru ca INVESTCO MANAGEMENT S.R.L sa realizeze demersurile necesare, la solicitarea dvs. pentru a incheia un contract; de exemplu: daca solicitati un loc de munca sau solicitati o oferta pentru unul dintre serviciile noastre.
 
 1. Indeplinirea obligatiilor contractuale: prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a ne indeplini obligatiile ce reies dintr-un contract;
 
 1. Obligatia legala: in unele cazuri, suntem obligati sa prelucram date cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legala (obligatii ce tin de dreptul fiscal, dreptul muncii etc.)
 
 1. Interes legitim: INVESTCO MANAGEMENT S.R.L ar putea procesa date cu carecter personal in situatia in care prelucrarea datelor este necesare pentru a reliza un interes legitim al INVESTCO MANAGEMENT S.R.L precum intreprinderea si dezvoltarea activitati economice, atat timp cat nu sunt incalcate interesele persoanei vizate.
 
 1. Consimtamantul: in unele cazuri, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L va solicita consimtamantul expres si specific pentru a prelucra o parte din datele cu caracter personal. In aceste situatii INVESTCO MANAGEMENT S.R.L va procesa datele cu caracter personal  doar ulterior consimtamantului expres si prealabil al persoanelor vizate. 
 
Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul in orice moment, contactand INVESTCO MANAGEMENT S.R.L la urmatoarea adresa de e-mail:__contact@citytravels.ro_______.
 
 1. TERTI
 
Tertii care furnizeaza date cu caracter personal catre INVESTCO MANAGEMENT S.R.L sunt responsabili sa se asigure ca persoanele vizate au fost inforrmate de prevederile prezentei politici si ca persoana vizata le-a dat consimtamantul pentru partajarea datelor. 
 
INVESTCO MANAGEMENT S.R.L ar putea partaja datele cu caracter personal catre terti pentru a respecta obligatiile legale (de exemplu, obligatiile referitoare la legislatia fiscala si a muncii) sau pentru a indeplini obligatiile contractuale (de exemplu, in situatia in care in furnizarea serviciilor implicam subcontractanti)
 
In relatia cu tertii, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L este responsabil sa se asigure ca tertii care prelucreaza date cu caracter personal in numele INVESTCO MANAGEMENT S.R.L ofera garantii suficiente pentru a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa indeplineasca cerintele prezentului regulament si sa asigure protectia drepturile persoanei vizate.
 
 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
 
INVESTCO MANAGEMENT S.R.L stocheaza datele doar pe perioada in care subzista temeiul care a justificat prelucrarea datelor. 
 
 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
 
Sub rezerva anumitor conditii legale, in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
 
  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
  • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
  • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
  • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. INVESTCO MANAGEMENT S.R.L va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
 
Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:__contact@citytravels.ro_____________.
 
 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE
 
Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.
 
In situatii exceptionale, daca este necesar asigurarii serviciilor INVESTCO MANAGEMENT S.R.L pentru scopuri justificate, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in alte state teste care nu sunt incluse in categoriile de mai sus.
 
Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.
 
 1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE 
 
INVESTCO MANAGEMENT S.R.L este determinata sa implementeze masuri tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal indeplineste conditiile prevazute in legislatia privind protectia datelor. 
 
In acest sens, INVESTCO MANAGEMENT S.R.L a implementat urmatoarele masuri:
 
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal strict la angajatii care sunt implicati in indeplinirea obligatiilor noastre contractuale;
 • Luarea tuturor masurilor posibile pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor;
 • Asigurarea ca persoanele care prelucreaza datele personale au acces numai la datele necesare si ca aceste date nu pot fi copiate, modificate sau sterse fara autorizare;
 • Tinerea unei evidente a persoanelor care au acces la datele cu caracter personal si la modul in care datele cu caracter personal sunt stocate;
 • Asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • Asigurarea stocarii datelor in conditii care garanteaza siguranta si confidentialitatea.
 
 1. CERERI SI PLANGERI
 
In masura in care aveti orice intrebare, nelamurire, cerere sau plangere referitoare la modalitatea in care INVESTCO MANAGEMENT S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la:_contact@citytravels.ro___________.
 
Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
 
Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: 
 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

Proceed Booking